Poligrāfijas nozares mazo un vidējo uzņēmumu informētības un sadarbības palielināšana Eiropas Savienības vides likumdošanas prasību īstenošanai un poligrāfijas nozares ekonomiskās izaugsmes potenciāla sekmēšanai Baltijas valstīs

Īstenošanas laiks

2005-2006

Projektu finansiāli atbalsta

Eiropas Savienības Phare 2003 „Pārrobežu sadarbības programma Baltijas jūras reģionā” (LV2003/005-876)

Projektu īsteno

Baltijas Vides Forums-Latvija