Metālapstrādes nozares mazo un vidējo uzņēmumu informētības un sadarbības palielināšana vides likumdošanas prasību īstenošanai un konkurētspējas sekmēšanai Baltijas valstīs


Ja pārstāvat metālapstrādes uzņēmumu, noteikti esat domājuši, kā lietderīgāk izmantot resursus uzņēmuma un efektīvāk īstenot arvien pieaugošās vides likumdošanas prasības, tajā pašā laikā saglabājot konkurētspēju. Īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem tas nav viegls uzdevums; tam nepieciešamas gan zināšanas, gan iemaņas. 

 Projekta ietvaros  organizēti vairāki pasākumi:
 - Apmācības metālapstrādes nozares mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 2. daļās;
- Starptautiskais seminārs „Praktiski paņēmieni un sadarbība izejvielu un produktu piegādes ķēdē, risinot ar vidi saistītos jautājumos, metālapstrādes nozares uzņēmumos”, 2006. gada 8. - 9. jūnijs, Jūrmala;
- Pieredzes un informācijas apmaiņa ar citu valstu uzņēmumiem (Vācija, Igaunija, Lietuva), sadarbības iespējas

Īstenošanas laiks

2005-2006

Projektu atbalsta

„Phare 2003.gada Pārrobežu sadarbības programmas Baltijas jūras reģionā”
Vācijas Vides Fonds

Projektu īsteno

Baltijas Vides Forums-Latvija

Plašāka informācija

Daina Indriksone
Vides eksperte
Tel.: 6735 7550
daina.indriksone[at]bef[dot]lv