Patērētāju informēšana par sadzīves ķīmijas produktu riskiem cilvēka veselībai un videi


Ikdienā ap mums ir daudz un dažādas ķīmiskas vielas un produkti, kas atrodas precēs un priekšmetos, kas ir mums apkārt gan mājās, gan skolā, gan darbā. Lai nodrošinātu komfortu un atvieglotu ierasto sadzīves soli, mēs lietojam sadzīves ķīmijas produktus - veļas pulverus, veļas mīkstinātājus, trauku mazgājamo līdzekļus, gaisa atsvaidzinātājus un citus. Mēs redzam televīzijā reklāmas, kas aicina tos iegādāties un lietot, lai piešķirtu mūsu mājai slimnīcas cienīgu tīrību, raksturīgu smaržu mūsu istabām un izsmalcinātu aromātu mūsu drēbēm. Taču pastāv arīdzan dažādi riski, kas saistīti ar sadzīves ķīmijas produktiem, piemēram – alerģijas no veļas mīkstinātājiem, mazu bērnu saindēšanās, iedzerot kodīgus tīrīšanas līdzekļus, kā arī kaitējums videi, piesārņojošām vielām nonākot ūdenstilpnēs utt. Līdz ar to ir nepieciešams informēt patērētājus par potenciālajiem sadzīves ķīmijas riskiem, par piesardzību lietošanā un uzglabāšanā, kā arī par alternatīvām un ieteikumiem, lai padarītu mūsu un mūsu bērnu ikdienu veselībai drošāku un mazinātu kaitējumu videi. Projekts ir orientēts uz izglītošanu skolās, tas paredz arīdzan skolotāju un vecāku informēšanu.

Projekta galvenais mērķis ir paaugstināt patērētāju informētības līmeni par sadzīves ķīmijas produktiem un riskiem, kas ir saistīti ar to lietošanu, gan attiecībā uz cilvēka veselību, gan attiecībā uz vidi.

Projekta aktivitātes:
- Informācijas dienas Latvijas reģionu skolās par sadzīves ķīmijas produktu riskiem cilvēka veselībai un videi, par alternatīvām izvēles iespējām, ekomarķētiem produktiem, par jauno ķīmisko vielu likumdošanu REACH un citiem jautājumiem;
- Informatīvu materiālu - bukletu “Sadzīves ķīmijas produkti: mūsu draugi vai ienaidnieki?” un “Ekomarķēti produkti: luksusprece vai nepieciešamība?” izplatīšana.

Īstenošanas laiks

04/2006-12/2006

Projektu līdzfinansē

Latvijas Vides Aizsardzības fonds

Projektu īstenoja

Baltijas Vides Forums-Latvija

Projekta numurs

1-08/225/2006