Krievijas un Baltijas valstu nevalstisko organizāciju kvalifikācijas celšana patērētāju izglītošanas jomā


Nevalstiskajām organizācijām (NVO) ir nozīmīga loma demokrātiskajā sabiedrībā- tās informē un pārstāv sabiedrības viedokli, ietekmē politikas veidotājus, rūpniecības pārstāvjus un citas interešu grupas. Tomēr ne Baltijas valstīs, ne Krievijā pagaidām tās nespēj šo lomu pārņemt un īstenot pilnībā. Tas ir attiecināms arī uz patērētāju izglītības lauku, īpaši, kas saistīts ar ķīmiskajām vielām precēs, tamdēļ ir svarīgi izglītot patērētāju organizācijas un paaugstināt viņu zināšanu līmeni. Baltijas Vides Forums ieviesa projektu Krievijas un Baltijas valstu nevalstisko organizāciju kvalifikācijas celšana par patērētāju izglītošanas jomā.

Galvenais projekta mērķis: paaugstināt Krievijas un Baltijas valstu nevalstisko organizāciju kvalifikāciju patērētāju izglītošanas jomā.

Detalizēti projekta mērķi
– Zināšanu pārnese no Dānijas NVO uz Krievijas un Baltijas valstu NVO par patērētāju izglītošanas jautājumiem;
 – Krievijas un Baltijas valstu NVO kvalifikācijas celšana par ķīmiskām vielām patērētāju produktos;
 – Ilgtspējīgas un ilgstošas sadarbības veicināšana starp nevalstiskajām organizācijām.
 
Projekta mērķgrupa – NVO Krievijā un Baltijas valstīs. 

 Projekta aktivitātes:
 • Veselībai un videi draudzīgāku produktu apsekošana un identificēšana Krievijas un Baltijas valstu tirgos; 
• Rokasgrāmata NVO par praktiskiem paņēmieniem patērētāju izglītošanā un informēšanā; 
 • Pilotapmācības NVO (Krievijā no 13-14. novembris, 2007); 
• Apmācības NVO Baltijas Valstīs (janvāris, februāris, 2008);
• Starptautisks seminārs NVO (2008. gada 5.- 6. marts).

Īstenošanas laiks

04/2007-03/2008

Projektu finansē

Ziemeļvalstu Ministru padome

Projekta partneri

Vadošais partneris:
Baltijas Vides Forums - Latvija

Sadarbības partneri:
Danish Consumer Council, Dānija,
Baltijas Vides Forums - Igaunija
Baltijas Vides Forums - Lietuva
Keep St. Petersburg Tidy, Krievija

Plašāka informācija

Kristīna Veidemane
Vides eksperte
Tel. 6735 7551
kristina.veidemane[at]bef[dot]lv