Patērētāju informēšana par veselībai nekaitīgāku ikdienas preču izvēli


Sadzīves ķīmijas produkti, kosmētika, drēbes un rotaļlietas ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa un lietas ko lietojam ikdienā. Tās padara mūsu dzīvi ērtāku. Taču minētās preču grupas var būt saistītas arī ar noteiktiem riskiem – piemēram, sadzīves ķīmijas produktu sastāvā var būt ķīmiskas vielas, kas var negatīvi ietekmēt veselību. Vai patērētājs ir pietiekami informēts un pievērš uzmanību drošas lietošanas instrukcijām un marķējumam?  

Galvenais projekta mērķis ir celt patērētāju apziņas līmeni par potenciāli negatīvu ikdienā lietojamo preču ietekmi uz cilvēka veselību un vidi un mudināt izvēlēties veselībai nekaitīgākus produktus.

 Detalizēti projekta mērķi:
 – analizēt situāciju Latvijā saistībā ar dažādām veselības problēmām, kas rodas, lietojot noteiktus patēriņa produktus;
– noskaidrot patērētāju izvēles paradumus, lai iegūtu pārskatu par kritērijiem, kas nosaka patērētāja izvēli;
– veikt tirgus segmenta analīzi, lai iegūtu pārskatu par patērētājiem pieejamiem produktiem tādās preču grupās kā sadzīves ķīmijas produkti, kosmētika, apģērbs un rotaļlietas;
 – informēt un izglītot patērētājus tos par riskiem, kas saistās ar noteiktiem patēriņa paradumiem;
 – atbalstīt nevalstiskās organizācijas no Baltijas valstīm, lai līdzīga veida aktivitātes varētu tikt atkārtotas arī šajā reģionā;
 – nodrošināt rezultātu pieejamību visām ieinteresētām pusēm.

 Projekta aktivitātes:
 - veselības situācijas analīze saistībā ar noteiktiem patērētāju produktiem;
- patērētāju paradumu analīze;
- tirgus segmenta analīze;
 - patērētāju informēšanas aktivitātes (informācijas dienas Latvijas skolās,  brošūras un plakāti);
 - starptautisks seminārs par projekta aktivitātēm;
- apmācības nevalstiskajām organizācijām. 

 Projekta mērķgrupa – patērētāji (skolēni, skolotāji, skolēnu vecāki, Vides izglītotāju asociācija, NVO, vides veselības politikas veidotāji, TV raidījumu veidotāji, ārsti, u.c. patērētāji).
 

Īstenošanas laiks

11/2007-01/2009

Projektu finansē

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments
Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments
Sabiedrības integrācijas fonds

Projekta partneri

Vadošais partneris:
Baltijas Vides Forums - Latvija

Sadarbības partneri:
Baltijas Vides Forums - Igaunija
Baltijas Vides Forums - Lietuva
Baltijas Vides Forums - Vācija

Plašāka informācija

Ingrīda Brēmere
Vides eksperte
ingrida.bremere[at]bef[dot]lv 
Tel.: 6735 7561