Mūsu komandā ir apvienojušies vides, ģeogrāfijas, bioloģijas, komunikacijas, ķīmijas, finanšu, filoloģijas un citu sfēru eksperti, lai kopā īstenotu dažāda mēroga projektus, kas veicinātu ES vides politikas nostādņu ieviešanu Baltijas valstīs 

Kristīna Veidemane

Kristīna Veidemane

Valdes priekšsēdētāja
Vides eksperte/ projektu vadītāja

Jūras un saldūdeņu politika; ainavas un telpiskā plānošana; SIVN, sabiedrības līdzdalība politikas veidošanā, ekosistēmas pakalpojumi
Tel. 6735 7551
kristina.veidemane[at]bef[dot]lv 

Ingrīda Brēmere

Ingrīda Brēmere

Valdes priekšsēdētājas vietniece
Vides eksperte/ projektu vadītāja
Klimata pārmaiņu samazināšana un pielāgošanās; pilsētvide; ūdens apsaimniekošana, iesaistīto pušu līdzdalība
Tel. 6735 7551
ingrida.bremere[at]bef[dot]lv 

Anda Ruskule

Anda Ruskule

Valdes locekle
Vides eksperte/ projektu vadītāja
Dabas aizsardzība, ekosistēmu pakalpojumi, ainavu ekoloģija, jūras telpiskā plānošana
tel. 6735 7560
anda.ruskule[at]bef[dot]lv 

Daina Indriksone

Daina Indriksone

Valdes locekle
Vides eksperte/ projektu vadītāja
Energoefektivitāte, atjaunojamie energoresursi, klimata pārmaiņu samazināšana un pielāgošanās
Tel. 6735 7550
daina.indriksone[at]bef[dot]lv 

Heidrun Fammler

Heidrun Fammler

Vides eksperte/ projektu vadītāja
Ķīmisko vielu pārvaldība, patērētāju aizsardzība, dabas aizsardzība, jūras vides aizsardzība
heidrun.fammler[at]bef-de[dot]org 

Agnese Meija-Toropova

Agnese Meija-Toropova

Vides eksperte
Ķīmisko vielu pārvaldība, rūpnieciskais piesārņojums
Tel. 6735 7546
agnese.meija-toropova[at]bef[dot]lv

Līga Pakalna

Līga Pakalna

Vides eksperte/ projektu koordinatore
Ilgtspējīga mobilitāte un stratēģiskā plānošana, vides komunikācija, iesaistīto pušu līdzdalība
Tel. 6735 7550
liga.pakalna[at]bef[dot]lv 

Irina Paegle

Irina Paegle

Vides eksperte
Atjaunojamie energoresursi, energoefektivitāte
Tel. 6735 7560
irina.paegle[at]bef[dot]lv

Agnese Reķe

Agnese Reķe

Vides eksperte
Dabas aizsardzība, bioloģiskā daudzveidība
Tel. 6735 7560
agnese.reke[at]bef[dot]lv

Dace Strigune

Dace Strigune

Projektu koordinatore/ sabiedrisko attiecību speciāliste
Dabas aizsardzības un ūdens resursu projektu publicitāte, informatīvo un izdales materiālu izstrāde, pasākumu organizēšana
Tel. 6735 7560
dace.strigune[at]bef[dot]lv 

Kristīne Sēnele

Kristīne Sēnele

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ķīmisko vielu pārvaldība un patērētāju izglītošana
Tel. 6735 7546
kristine.senele[at]bef[dot]lv 

Raina Krecere

Raina Krecere

Grāmatvede
Tel. 6735 7554
raina.krecere[at]bef[dot]lv 

Maija Cabule

Maija Cabule

Grāmatvede
Tel. 6735 7554
maija.cabule[at]bef[dot]lv 

Andis Zīlāns

Andis Zīlāns

Vides eksperts/ projektu vadītājs
Ūdens pārvaldība, lauksaimniecības politika un ekosistēmas pakalpojumi, ilgtspējīga pilsētvides attīstība
andis.zilans[at]bef[dot]lv 

Baltijas Vides Forums

Antonijas iela 3-8
Rīga, LV-1010, Latvija
Tel.: 6735 7555

Reģ.Nr.: 40008075450
PVN Reģ. Nr.: LV40008075450

Līga Kārkle

Projektu asistente/biroja administratore
liga.karkle[at]bef[dot]lv 
Tel. 6735 7555


Mūsu atrašanās vieta, izmantojot Google Maps