Siltumsūkņu ieviešana Rīgas pilsētas siltumapgādes sistēmā: demonstrācijas objekta izveide

 
Projekta vispārējais mērķis ir veicināt inovatīvu, zemu izmaksu un netradicionālu enerģijas avotu izmantošanu pilsētas apstākļos, nodrošinot ES vides aizsardzības un enerģētikas politikas un tiesību aktu prasību īstenošanu Rīgas pašvaldībā, sekmēt nacionālo un starptautisko zināšanu apmaiņu par jaunākajām tehnoloģijām, kas saistītas ar atjaunojamo energoresursu izmantošanu pilsētās, kā arī fosilā kurināmā, CO2 un citu gaisu piesārņojošu elementu izmešu samazināšanu.

Uzdevumi:

 1. uzstādīt dziļurbumu siltumsūkņus un pārbaudīt to darbību, nodrošināt pašvaldību, uzņēmumu un vietējo iedzīvotāju piekļuvi demonstrācijas objektam, sekmējot nacionālo un starptautisko zināšanu apmaiņu par jaunākajām tehnoloģijām, kas saistītas ar atjaunojamo energoresursu izmantošanu pilsētās un fosilā kurināmā, CO2 un cita gaisa piesārņojuma samazināšanu;
2. aprīkot pašvaldībai piederošo ēku – bērnudārzu, atjaunojamās enerģijas izmantošanai;
3. izveidot sabiedrisko un privāto organizāciju tīklu, lai nodrošinātu pieredzes apmaiņu starp Latviju un Norvēģiju.

    

Īstenošanas laiks

08/2009 - 04/2011

Projektu finansē

Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments

Projekta partneri

Vadošais partneris:
Rīgas Enerģētikas aģentūra

Sadarbības partneris:
Baltijas Vides Forums-Latvija

Projekta numurs

PVS ID 2162

Plašāka informācija

Daina Indriksone
Vides eksperte/ projektu vadītāja
Tel. 6735 7550
daina.indriksone[at]bef[dot]lv