Dabas aizsardzības plāna dabas parkam "Bauska” kopsavilkuma (saīsinātās versijas) sagatavošana, publicēšana un izplatīšana


Mērķis: radīt labāku izpratni par dabas aizsardzību Latvijā kopumā un dabas parka „Bauska” izveidošanas mērķiem, kā arī dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām, aizsardzības mērķiem un apsaimniekošanas pasākumiem.

Dabas aizsardzības plāna dabas parkam „Bauska” kopsavilkumā iekļauts bagātīgs ilustratīvais materiāls labākai satura uztverei – fotogrāfijas un 4-5 kartes, tai skaitā vienu A2 formātā, kur attēlots plānotais teritorijas zonējums, dabas vērtības un paredzētie apsaimniekošanas pasākumi. Parādītas arī kadastra robežas, lai zemes īpašnieki varētu noskaidrot, kādā zonā paredzēts iekļaut viņu īpašumā esošās zemes un kādi apsaimniekošanas pasākumi jāveic.
  
 Veiktās aktivitātes
1. Sagatavots dabas aizsardzības plāna kopsavilkums iespiešanai, iekļaujot tajā vienkāršotu informāciju par dabas parku „Bauska”.
2. Iespiests sagatavotais materiāls.
3. 2007. gada 23. novembrī noorganizēta tikšanās ar zemes īpašniekiem, iedzīvotājiem, pašvaldību un valsts institūciju pārstāvjiem.

Īstenošanas laiks

04/2007-11/2007 

Projektu līdzfinansē

Latvijas vides aizsardzības fonds

Projekta īstenotājs

Baltijas Vides Forums-Latvija

Plašāka informācija

Dace Strigune
Projekta koordinatore
Tel. 6735 7560
dace.strigune[at]bef[dot]lv