Cenu aptauja otrās kārtas zālāju atjaunošanas darbu veikšanai Siguldas novadā projekta LIFE GRASSSERVICE ietvaros


Paziņojums par lēmuma pieņemšanu
Lēmuma publicēšanas datums: 01.12.2016
Cenu aptaujas priekšmets:  otrās kārtas zālāju atjaunošanas darbu veikšanai Siguldas novadā projektam „Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai” (projekta numurs: LIFE12 BIO/LV/001130; projekta akronīms: LIFE GRASSSERVICE).

Pretendents, ar kuru tiks slēgts līgums: MPKS “Vidzemes ekomežs”. Piedāvātā līgumcena  ar PVN: 14 833,39 EUR. 

 Informācijas publicēšanas datums 15.11.2016
Projekta „Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai” (projekta numurs: LIFE12 BIO/LV/001130; projekta akronīms: LIFE GRASSSERVICE) ietvaros tiek izsludināta cenu aptauja otrās kārtas zālāju atjaunošanas darbu veikšanai Siguldas novadā.

Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit: NOLIKUMS
Piedāvājuma formas pieejamas šeit:
PIETEIKUMS
PIEREDZES APLIECINĀJUMS
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
FINANŠU PIEDAVAJUMS

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 25 .novembris plkst. 12:00

Piedāvājumu iesniegt līdz norādītajam termiņam:
 • nosūtīt aizpildītu un parakstītu piedāvājumu elektroniski uz e-pastu: dana[dot]prizavoite[at]bef[dot]lv 
• nosūtīt pa pastu uz adresi Antonijas iela 3-8, Rīga, LV-1010, 
• atnest uz biedrības telpām personiski. 

Papildu informācija:
Dana Prižavoite
Tel. 6735 7553