Inovatīvas un efektīvas enerģijas koncepcijas attīstība jauno māju būvniecībā


Šis projekts uzsāka lielāku pasākumu programmu Baltijas Vides Foruma Grupas ietvaros, sekmējot enerģijas taupīšanas veicināšanu jaunu māju būvniecībā Baltijas valstīs.

Projekta galvenais mērķis:
 likt pamatu reģiona apvienotai un sabalansētai plānošanai. Un lai noteiktu nepieciešamos prioritāros pasākumus šī mērķa sasniegšanai, bija izvrizīti šādi 5 uzdevumi:
- labākās prakses piemērošanas veicināšana: veicināt sekmīgu labākās prakses koncepcijas piemērošanu ēku energoefektivitātes veicināšanai Baltijas valstīs, balstoties uz Vācijas un Rietumeiropas valstu piemēriem;
- būvniecībā iesaistīto pušu apmācību nepieciešamības izzināšana: saprast reālās zināšanu atšķirības būvniecības ekspertu starpā (arhitekti, inženieri, amatnieki un citas iesaistītās puses) un līdz ar to izveidot atbilstošu apmācību koncepciju, lai aizpildītu šīs zināšanu atšķirības jeb “plaisas”;
- izveidot stratēģiju, ar kuru būtu iespējams vadīt patēriņa paradumus: stratēģijas attīstība, kurai vajadzētu vērsties pie lēni mainīgiem patērētāju ieradumiem, raisot to apziņu un sapratni par enerģijas taupīšanu;
 - stiprināt Baltijas Vides Foruma Grupas ekspertu kapacitāti un pieredzi;
- nepārtrauktas ilgtspējības nodrošināšana plānojot tālākos soļus rezultātu īstenošanai.

Projekta mērķauditorija:
1) Būvniecības procesā iesaistītās puses: arhitekti, inženieri, amatnieki, investori utt.;
2) Pilsētplānotāji no reģioniem;
3) Sabiedrība kopumā kā enerģijas patērētaja mājsaimniecībās.

Īstenošanas laiks

10/2007-03/2009

Projektu finansē

Vācijas Federālais Vides Fonds (Deutsche Bundesstiftung Umwelt)

Projekta partneri

Baltijas Vides Forums-Latvija
Baltijas Vides Forums-Igaunija
Baltijas Vides Forums-Lietuva
Rīgas Enerģētikas aģentūra
Arhitektu birojs "Auraplan"(Vācija)

Plašāka informācija

Ingrīda Brēmere
Vides eksperte/ projektu vadītāja
Tel. 6735 7561
ingrida.bremere[at]bef[dot]lv