Baltkrievijas energoefektivitātes informācijas tīkls (EEFIBEL)


Projekta mērķis
ir paaugstināt informētības un zināšanu līmeni, kā arī paplašināt informācijas tīklu par energoefektivitāti ēku sektorā Baltkrievijā. Projekta laikā ir  izveidota interneta platformu būvniecības procesā iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu informāciju par energoefektivitāti, labās prakses piemēriem un dažādiem enerģijas taupīšanas pasākumiem. Lai sasniegtu projektā izvirzītos mērķus, tika veikta rūpīga esošās situācijas analīze, informācijas interneta platformas izveidošana un mācību programmu izpēte.

Aktivitātes:

  • Informācijas apkopošana, ekspertu tikšanās. 2011. gada 24. februārī Rīgā tika organizēta ekspertu apaļā galda diskusija, kurā piedalījās eksperti no Latvijas, Vācijas un Baltkrievijas. Sanāksmes mērķis bija pārrunāt un apmainīties pieredzē, kā uzlabot ēku energoefektivitāti Latvijā un Baltkrievijā. 
  • Augstāko izglītības iestāžu studiju programmu apskats (arhitektūra, būvniecība), lai noskaidrotu vai studentiem tiek piedāvātas lekcijas par ēku energoefektivitāti.
  • Rekomendāciju izstrāde par energoefektivitātes veicināšanu būvniecības sektorā. 
  • Interneta portāla izveidošana par energoefektivitāti celtniecības nozarē Baltkrievijā (krievu valodā).

 

Projekta mērķauditorija:
Būvniecības procesā iesaistītās puses (celtnieki, arhitekti), mācību iestāžu speciālisti, topošie ēku īpašnieki, vides aizsardzības organizācijas.
 

 

Īstenošanas laiks

04/2010-12/2011

Projektu finansē

Vācijas Federālā Vides, Dabas aizsardzības un Kodoldrošības Ministrija

Projekta partneri

Vadošais partneris:
Baltijas Vides Forums-Vācija

Sadarbības partneri:
Baltijas Vides Forums-Latvija
Eco Partnerība - Minska

Plašāka informācija

Daina Indriksone
Vides eksperte/ projektu vadītāja
Tel. 6735 7550
daina.indriksone[at]bef[dot]lv