Ekoloģisku celtniecības materiālu izmantošana jaunu, energoefektīvu ēku būvniecībā Baltijas valstīs


Projekts turpina Baltijas Vides Foruma Grupas ietvaros uzsākto pasākumu programmu, sekmējot enerģijas taupīšanu un videi draudzīgu ēku būvniecībā Baltijas valstīs.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt ekoloģisku celtniecības, siltināšanas un apdares materiālu izmantošanu Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, īstenojot:

1) informācijas apkopošanu par videi draudzīgu un ekoloģisku celtniecības, apdares un izlocāijas materiālu pieejamību Baltijas valstū tirgū;
2) datu izmantošana, lai veiktu ekoloģisko māju virtuālo modelēšanu, izmantojot ekoloģiskos materiālus;
3) sabiedrības informēšanu, akcentējot tekoloģisko celtniecības materiālu iespējas un priekšrocības. Tika izstrādāta arī brošūra par ekoloģiskajiem celtniecības materiāliem: 
4)
 speciālistu apmācību un Baltijas Vides Foruma Grupas speciālistu zināšanu paaugstināšanu un pieredzes palielināšanu ekoloģiskas un energoefektīvas būvniecības jomā.

      

 

Īstenošanas laiks

08/2009-06/2011

Projektu finansē

Vācijas Federālais Vides Fonds

Projekta partneri

Vadošais partneris
Baltijas Vides Forums-Latvija

Sadarbības partneri
Baltijas Vides Forums-Igaunja
Baltijas Vides Forums-Lietuva
Baltijas Vides Forums -Vācija 

Plašāka informācija

Daina Indriksone
Vides eksperte/ projektu vadītāja
tel. 6735 7550
daina.indriksone[at]bef[dot]lv