Ziemeļrietumu Krievijas energoefektivitātes informācijas tīkls (EEFIRUS)


Projekta mērķis: paaugstināt informētības un zināšanu līmeni, kā arī paplašināt informācijas tīklu par energoefektivitāti un enerģijas taupīšanas pasākumiem ēku būvniecības sektorā Ziemeļrietumu Krievijā. Projekta laikā  izveidots sadarbības tīkls starp dažādām būvniecības procesā iesaistītajām pusēm un interneta platforma, lai nodrošinātu informāciju par energoefektivitāti, labās prakses piemēriem un dažādiem enerģijas taupīšanas pasākumiem. Lai sasniegtu projektā izvirzītos mērķus, tika veikta ne tikai rūpīga esošās situācijas analīze,  lai izveidotu informācijas interneta platformu, kā arī organizētu semināru un konferenci un izstrādātu rekomendācijas.

Aktivitātes:

  • informācijas apkopošana, ekspertu tikšanās; 
  • rekomendāciju izstrāde par energoefektivitātes veicināšanu būvniecības sektorā;
  • interneta informācijas portāla izveidošana par energoefektivitāti būvniecības sektorā krievu valodā; 
  • būvniecības procesā iesaistītajām pusēm un citiem interesentiem 2 semināru un 1 konferences par enerģijas efektivitāti organizēšana. 

Projekta mērķauditorija: būvniecības procesā iesaistītās puses (celtnieki, arhitekti), topošie ēku īpašnieki, vides aizsardzības organizācijas un administratīvie darbinieki.  

 

Īstenošanas laiks

09/2010-08/2012

Projektu finansē

Vācijas Federālais Vides Fonds (Deutsche Bundesstiftung Umwelt)

Projekta partneri

Vadošais partneris
Baltijas Vides Forums-Vācija

Sadarbības partneri:
Baltijas Vides Forums-Latvija
CTC St. Petersburg

Plašāka informācija

Daina Indriksone
Vides eksperte/projektu vadītāja
Tel. 6735 7550
daina.indriksone[at]bef[dot]lv