Vairāk riteņbraukšanas mazajās un vidēja izmēra pilsētās Centrālās un Austrumeiropas valstīs līdz 2020.gadam (mobile2020)


Projekta mērķis
:
 Lai riteņbraukšana iegūtu lielāku popularitāti iedzīvotāju vidū, būtiski ir pārnest labo praksi no Eiropas pilsētām, kurā riteņbraukšana ir plaši izplatīta, apmācīt pilsētu pašvaldību speciālistus riteņbraucējiem drošas un draudzīgas veloceliņu infrastruktūras plānošanā un velo novietņu izveidošanā.

Viens no veidiem, kā risināt apkārtējās vides piesārņojuma problēmu, kas rodas no transporta sektora, ir palielināt riteņbraucēju skaitu pilsētās, tādā veidā samazinot videi kaitīgo izmešu daudzumu, sastrēguma problēmas, kā arī uzlabojot iedzīvotāju veselību. Projekta ieviešanas laikā tiks organizētas sacensības pašvaldībās, kā arī video konkurss visiem interesentiem, kura mērķis būs atspoguļot riteņbraukšanas nozīmi ikdienā un tās priekšrocības. Kā arī tiks rīkotas sanāksmes, kurās tiks aicināti speciālisti un pašvaldību pārstāvji izvērtēt esošo situāciju, apspriest veidus, kā palielināt riteņbraucēju skaitu mazās un vidējās pašvaldībās, mainīt riteņbraucēju paradumus un sniegt pašvaldību speciālistiem vairāk informācijas par riteņbraucējiem draudzīgu pilsētas apstākļu izveidošanu. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt izdales materiālus par dažādiem riteņbraukšanas aspektiem pašvaldībām un speciālistiem, kā arī brošūru un informatīvus materiālus plašākai auditorijai. Ikkatrs interesents var iegūt vairāk informācijas par projekta ieviestajām aktivitātēm projekta mājaslapā.

Projekta mērķauditorija:
 • mazā un vidējā izmēra pašvaldības (iedzīvotāju skaits 10.000 – 300.000)
• pašvaldību savienība, enerģētikas aģentūras, kā arī nevalstiskās organizācijas
• mazo un vidējo pašvaldību iedzīvotāji


Īstenošanas laiks

05/2011 – 05/2014

Mājas lapa

www.mobile2020.eu 

Projektu finansē

Eiropas Komisija: Intelligent Energy Europe Programm

Projekta partneri

Vadošais partneris:
Baltijas Vides Forums-Vācija

Sadarbības partneri:
Baltijas Vides Forums-Igaunija
Baltijas Vides Forums-Latvija
Lietuvas riteņbraucēju savienība Atgaja, Lietuva
Starptautiskā REC organizācija, Ungārija un Polija
Reģionālais Vides Centrs (REC) - Slovākija, Slovēnija, Čehija, Bulgārija, Rumānija, Horvātija
Sociāli- ekoloģiskās pētniecības institūts (ISOE), Vācija
Hamburgas Tehnoloģiju universitāte, Vācija
IBC Cycling consultancy, Nīderlande
Zvolles pilsēta, Nīderlande

Plašāka informācija

Ingrīda Brēmere
Vides eksperte/rojekta vadītāja
Tel. 6735 7561
ingrida.bremere[at]bef[dot]lv