17.02.17

Pieejams atskats uz LIFE projektu paveikto Latvijā 2016. gadā

LIFE atbalsta vienība, kas īsteno projektu “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā” sadarbībā ar LIFE projektu realizētājiem Latvijā sagatavojusi informatīvu brošūru, kurā sniegts pārskats arī par Baltijas Vides Foruma īstenotajiem LIFE projektiem LIFE Fit for REACH un LIFE G...[vairāk]


13.02.17

Baltijas Vides Foruma ekspertes piedalījās Baltic SCOPE projekta noslēguma seminārā

2017. gada 10. februārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizēja projekta „Virzība uz saskaņotību un pārrobežu risinājumiem Baltijas jūras telpiskajos plānojumos (Baltic SCOPE)” noslēguma semināru. Semināra laikā eksperti/nozaru speciālisti klātesošos iepazīstināja a...[vairāk]