Dabas aizsardzība

Kāda ir zālāju vērtība? (2019)

Integrētās plānošanas pieeja un “Viva Grass Integrētais plānošanas rīks” (2018)

Projekta ENGRAVE informatīvais buklets (2018)

STIPRINOT LAUKU D Z ĪVOTSPĒJU – zālāju sniegtie labumi cilvēku labklājībai (2017)

Projekta LIFE Grassservice kopavilkuma ziņojums (2017)

Zālāju sniegtie labumi cilvēkiem: ievads par zālāju ekosistēmas pakalpojumiem (2017)

Projekta LIFE Grassservice informatīvais buklets (2015)

Projekta LIFE Viva Grass informatīvais buklets (2015)

Dzīvības daudzveidība Baltijas jūrā (2015)

Metodoloģiskās vadlīnijas zālāju ekosistēmu pakalpojumu kartēšanai un novērtēšanai (2014)

Siguldas novada zālāju ekosistēmu pakalpojumu novērtējums (2014)

Baltijas jūras ekosistēma - mums un mūsu bērniem (2013)

Ceļā uz stabilu Baltijas jūras ekosistēmu (2012)

 Kurzemes liedaga stāsts (baneris, 2012)

Projekta "Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā" (kopsavilkums, 2009)

Video enciklopēdija "Ieraugi jūru" par dažādām dabas vērtībām Baltijas jūrā (2009)

Ieraugi Baltijas jūru - mūsu vienīgo un kopīgo (2009)

Dabas aizsardzības plāns dabas parkam "Bauska". Kosavilkums (2007) 

Dabas liegums "Raķupes ieleja. dabas aizsardzības plāns (2007)

Dabas aizsardzības un piekrastes zvejas interešu harmonizācija Baltijas jūras austrumu daļā (2006)

Baltijas LIFE-Nature projektu pieredze: plānošana ieviešana turpinājums (2005)

Natura 2000 teritoriju ekonomiskās novērtēšanas rokasgrāmata (2005)

Klimata pārmaiņas un enerģija

Projekta "Teritorijas enerģijai Baltijā – plānošanas perspektīva" info lapa (2017)

Projekta "Ilgtspējīga un integrēta pārvaldība resursu efektīvai izmantošanai Eiropā, saistot ūdens, zemes, pārtikas, enerģijas un klimata jomas (SIM4NEXUS) info lapa (2018) 

Projekta "Ilgtspējīga un integrēta pārvaldība resursu efektīvai izmantošanai Eiropā, saistot ūdens, zemes, pārtikas, enerģijas un klimata jomas"info lapa (2017)

SEG emisiju samazināšanas pasākumu sinerģijas un konfliktējošās ietekmes, Rekomendāciju ziņojums (2016)

Latvijas iedzīvotāju aptaujas "Informētība un attieksme pret klimata pārmaiņām" rezultāti (2016)

Latvijas iedzīvotāju aptaujas “Informētība un attieksme pret elektromobilitāti” rezultāti (2016)

Elektromobilitātes rokasgrāmata pašvaldībām (2016)

Faktu lapa par elektro velosipēdu (2015)

Faktu lapa par elektromobili (2015)

Veloinfrastruktūras plānošanas un riteņbraukšanas popularizēšanas rokasgrāmata (2014)

Riteņbraukšanas iedzīvotājiem draudzīgās pilsētās (2013)

Sekmējot klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijas izstrādi Latvijā (2013)

Racionāla enerģijas izmantošana ikdienā (2011)

 Siltumsūkņu izmantošana ēku siltumapgādē (2011)

 Videoklipi ar padomiem enerģijas taupīšanai ikdienā (2011)

Esošo ēku energoefektivitātes paaugstināšana (2011)

Energo efektīvas plānošanas principi (2011)

Ekoloģiski celtniecības materiāli (2011)

Iespējas siltumsūkņu izmantošanai ēku siltumapgādē pilsētas apstākļos (2011)

 Atjaunojamo enerģijas resursu izmantošana ēku apkurē (2011)

Apkure un vēdināšana (2011)

 Ēku energoefektivitāte. Terminu skaidrojošā vārdnīca angļu - latviešu valodā (2009)

 Ēku energoefektivitātes paaugstināšana (2008)

Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana pašvaldībās (2006)

Piesārņojums un ķīmisko vielu pārvaldība

Žurnāls "Padzīvosim zaļi?" (2017)

Projekta "Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju samazināšanai, izmantojot aizvietošanu un resursu efektivitāti" buklets (2016) 

Ceļvedis "zaļākai" auto kopšanai (2015)

Bīstamās vielas autoķīmijas produktos (2015)

Skolotāju rokasgrāmata (2015)

Rokasgrāmata frizieriem (2015)

Video klipi: Kas notiek, ja izvēlas preces ar kaitīgām vielām? (2013)

Ķīmisko vielu un vides aizsardzības likumdošana (2013)

Kā izvēlēties labāko iekšdarbu līmi? (2013)

Kā izvēlēties labāko iekšdarbu krāsu un laku? (2013)

Rotaļlietas (2013)

Kosmētika (2013)

Preces mājai un remontam (2013)

Mājas uzkopšanas līdzekļi (2013)

 Bērnu kopšanas līdzekļi (2013)

Endokrīnās sistēmas bojātājvielas ikdienas produktos (2013)

Aizstājēju rokasgrāmata (2012)

Vadlīnijas rūpniecības uzņēmumiem ūdens videi bīstamo vielu pārvaldībai (2012)

Miljons iemeslu, lai uzzinātu vairāk par bīstamām vielām (2011)

Ķīmisko vielu un vides aizsardzības likumdošana: REACH, IPPC, ŪSD un to mijiedarbība (2011)

Bīstamo vielu aizvietošana - kā izpildīt likumdošanas prasības un kļūt konkurētspējīgākam? (2010)

Vai Tu lieto kosmētiku? (2008)

Sadzīves ķīmija - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! (2008)

Apģērbs un tā kopšana - ir dažas lietas, ko Tev derētu zināt! (2008)

Plakāts par drēbju kopšanas noslēpumiem (2008)

Plakāts par ekomarķējumu (2008)

Plakāts par sadzīves ķīmijas simboliem (2008)

REACH ABC - rokasgrāmata rūpniecības uzņēmumiem (2007)

Vai jūs zināt, kas ir REACH? (2007)

Jaunā Eiropas Savienības ķīmisko vielu politika: REACH (2006)