Sekmējot Klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģiju izstrādi Baltijas valstīs (BaltClim)


Projekts tiek īstenots, lai sekmētu nacionālo klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģiju izstrādi Baltijas valstīs.

Projekta mērķis
ir izstrādāt ceļvežus, kas palīdzētu sagatavot pielāgošanās stratēģijas un iezīmētu iespējamos pasākumus un rīcības, kā pārvarēt esošos šķēršļus un barjeras. Ceļvedī tiks ietvertas tematiskās prioritātes un pirmie soļi izvirzīto mērķu sasniegšanai katrā valstī. 

Projekta aktivitātes

 • Regulāras tikšanās un informācijas apmaiņa ar Baltijas valstu Vides ministrijām – projekta uzsākšanas sanāksmē Rīgā, starptautiskajā seminārā Tallinā, un nelielās ekspertu tikšanās katrā valstī;
 • Pārskata sagatavošana par galvenajām problēmām, barjerām un iespējamām rīcībām, gatavojot nacionālās pielāgošanās stratēģijas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. 
• Ceļveža izstrāde, kas palīdzētu sagatavot nacionālās klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijas trijās Baltijas valstīs. Ceļvedis pieejams ŠEIT.  

Projekta mērķa grupa: Igaunijas, Latvijas, Lietuvas Vides ministrijas

Īstenošanas laiks

11/2011 – 01/2013

Projektu atbalsta

Eiropas Savienība
Vācijas Federālā Vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrija konsultatīvās atbalsta programmas ietvaros vides aizsardzības jautājumos Centrālajā un Austrumeiropā, Kaukāzā un Centrālajā Āzijā

Projekta partneri

Vadošais partneris:
Baltijas Vides Forums - Vācija

Sadarbības partneri:
Baltijas Vides Forums - Latvija
Baltijas Vides Forums - Lietuva
Baltijas Vides Forums - Igaunija
Vides ekonomikas pētniecības institūts (Vācija)

Plašāka informācija

Daina Indriksone
Vides eksperte
Tel. 6735 7550
daina.indriksone[at]bef[dot]lv