Sauszemes-jūras resursu sasaiste Zilās izaugsmes sekmēšanai piekrastē (Land-Sea-Act)


Land-Sea-Act ir Interreg Baltijas jūras transnacionālais sadarbības projekts. Tajā paredzētas virkne aktivitāšu, kas uzlabos dažādu vietējo un reģionālo iestāžu un organizāciju izpratni par ES Zilās izaugsmes stratēģijas principu īstenošanu jūras plānošanā un piekrastes pārvaldības praksē.

Projektā tiks meklēti telpiski risinājumi jūras saimnieciskās izmantošanas un dabas aizsardzības līdzsvarošanai Baltijas jūras piekrastē, īstenojot četras Baltijas jūras reģiona valstu gadījumu izpētes. Piemēram, Latvijā tiks skatīti Dienvidkurzemes piekrastes izaicinājumi un risinājumi, kas saistīti ar piekrastes ainavu vizuālo kvalitāti, piekrastes tūrisma un potenciālo vēju parku jūrā sabalansēšanu. Tāpat projektā būs diskusijas par Zilās izaugsmes iespēju izpēti piekrastē un jūrā, kā arī minēti praktiski ieteikumi ekonomiskās izaugsmes veicināšanai, īstenojot gadījuma izpētes Zviedrijā un Dānijā.

Īstenošanas laiks

01/2019-06/2021

Projekta partneri

Vadošais partneris
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Projekta partneri
Västra Götaland apriņķa administratīvā pārvalde
ZviedrijaFehmarn pašvaldības Vides pārvalde
VācijaHolbæk pašvaldība, Dānija
Gēteborgas reģiona pašvaldību asociācija, Zviedrija
Tallinas Universitāte, Igaunija
Polijas Zinātņu akadēmijas Okeanogrāfijas institūts, Polija
Hamburgas starptautiskais ekonomikas institūts (HWWI), Vācija
Biedrība „Baltijas Vides forums”, Latvija
Biedrība „Baltijas Environmental forum”, Vācija
Piekrastes pilsētu un pašvaldību asociācija, Polija

Asociētie partneri:Latvijas Pašvaldību savienība un Haljala pašvaldība, Igaunijā

Projekta numurs

#R098

Plašāka informācija

Kristīna Veidemane
Vides eksperte
Tel. 6735 7551
kristina.veidemane[at]bef[dot]lv