17.06.14

Baltijas Vides Foruma komanda vēl priecīgus vasaras saulgriežu svētkus!


 

Visas puķes noziedēja
Papardīte neziedēja,
Tā ziedēja Jāņu nakti,
Zeltītiem ziediņiem.
Jauni ļaudis lūkot gāja,
Rasā kājas mērcēdami.
Rasā kājas mērcēdami,
Sevim laimi meklēdami.