01.10.13

Veiksmīgi noritējis seminārs "Gauja abpus robežai: ceļā uz vienotu pārvaldību", kā arī izziņas brauciens pa Gaujas baseina teritoriju


Kāda ir ūdens kvalitāte Gaujā un tās pietekās? Ko rāda 2011. un 2012. gadā veiktie ūdens ķīmisko analīžu, kā arī ūdens augu, zivju un citu ūdens iemītnieku pētījumu rezultāti? Kā tos vērtē zinātnieki un vides eksperti no Latvijas un Igaunijas? Un cik svarīgi ir upju apsaimniekošanas un aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākumi?

Šīs un citas tēmas Latvijas un Igaunijas zinātnieki, vides eksperti, NVO, dažādu institūciju un pašvaldību pārstāvji, kā arī citi interesenti kopīgi pārrunāja seminārā ”„Gauja abpus robežai: ceļā uz vienotu pārvaldību", kas 27. septembrī notika Siguldā, Pils ielā 6 (viesnīcas „Sigulda” konferenču zālē).

Savukārt 28. septembrī semināra dalībnieki devās izziņas braucienā pa Gaujas baseina teritoriju, apmeklējot vietas, kurās redzami veiksmīgi dabas un ūdens resursu apsaimniekošanas risinājumi.

Semināra laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar jaunāko brošūru, kas tapusi projekta ietvaros - "Kāds ir Gaujas ūdens? ". Tā sniedz iespēju uzzināt, kas ir laba ūdens kvalitāte, pēc kādiem rādītājiem tā tiek vērtēta un kādi ir jaunākie veikto pētījumu rezultāti. 

Papildu informācija:

Dace Strigune

Baltijas Vides Foruma projektu koordinatore

E-pasts: dace.strigune@bef.lv 

Tel. 6735 7560

Pasākums tika rīkots projektu “Pasākumi kopīgai pārrobežu Gaujas/Koivas upes baseina apgabala apsaimniekošanai” (NR EU 38839) un „Saskaņota dabas teritoriju apsaimniekošana Igaunijas un Latvijas pierobežā” (NR EU 38806) ietvaros.