28.05.19

Jauna tīmekļa vietne par visām Interreg programmām Latvijā


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Nacionālā atbildīga iestāde ESI fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu 2014.-2020.gadam, t.sk. Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam, koordinēšanu Latvijā, informē, ka no 2019.gada 8.marta darbojas jauna tīmekļa vietne www.interreg.lv, kurā vienuviet var iegūt informāciju par:

  • visām Interreg programmām Latvijā, t.sk. Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros;
  • aktuālajiem projektu konkursiem un semināriem par programmu nosacījumiem;
  • programmu un projektu pasākumiem un aktualitātēm;
  • saistošajiem dokumentiem un pieejamo atbalstu projektu īstenotājiem;
  • jaunajām Eiropas Komisijas un programmu publikācijām, pētījumiem un mācību materiāliem;
  • visiem projektiem ar Latvijas partneriem (statistika, atlases iespējas);
  • projektu rezultātiem (veiksmes stāti, video un foto materiāli utt.).

No 23.maija darbojas arī tīmekļa vietnes www.interreg.lv versija angļu valodā!