19.09.18

Aicinām piedalīties aptaujā par maršruta izvēlēšanos atkarībā no infrastruktūras


Latvijas Riteņbraucēju apvienība, Baltijas Vides Forums, Vācijas Kosmosa aviācijas centrs un citas projektā CyclUrban* iesaistītās organizācijas aicina piedalīties aptaujā par velobraukšanas maršrutu izvēli atkarībā no pieejamās infrastruktūras.

Lai veidotu vai pilnveidotu esošās projekta partneru pilsētu velo stratēģijas, būtiski apzināt velobraucēju viedokli. Katrā anketas lapā būs jāizvēlas no 3 variantiem, kuros atšķiries infrastruktūra un arī brauciena ilgums.

ANKETA LATVIEŠU VALODĀ PIEEJAMA ŠEIT.

*Projekta “Riteņbraukšana kā klimata pārmaiņu ietekmi samazinošs elements pilsētās (CyclUrban)” mērķis ir veicināt riteņbraukšanu vietējā mērogā.

Papildus informācija par CyclUrban projektu.

Projektu daļēji finansē Eiropas Klimata iniciatīva. Šī iniciatīva ir Vācijas Vides, dabas aizsardzības un kodoldrošības ministrijas (BMUB) finansēšanas programma, kuru pārvalda Starptautiskās sadarbības biedrība (GIZ). Iniciatīvas galvenais mērķis ir veicināt sadarbību klimata jomā Eiropas Savienībā, lai mazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas.