06.09.18

Latvijā īstenojamo LIFE projektu tikšanās 2018


2018.gada 31.augustā Ķemeros norisinājās Latvijā notiekošo LIFE programmas projektu tikšanās, pulcējot 27 pārstāvjus no 13 LIFE projektiem. Pasākuma mērķis bija informēt klātesošos par projektu progresu un tālākajiem plāniem, izaicinājumiem, dalīties pieredzē un izrunāt aktuālus jautājumus un problēmas, kas saistīti ar LIFE programmas projektu īstenošanu.

Pasākuma ietvaros Baltijas Vides Foruma pārstāvji prezentēja 4 LIFE projektus: Artis Robalds stāstīja par LIFE Fit for REACH un LIFE AskREACH projektu īstenošanas gaitu, Dana Prižavoite informēja par aktualitātēm LIFE Viva Grass projektā, savukārt Dace Strigune dalījās pieredzē par LIFE Grassservice projekta nosēguma atsakites sagatavošanu un iesniegšanu.

Otrajā pasākuma daļā interesenti piedalījās ekskursijā pa LIFE HYDROPLAN projekta norises vietām. Ekskursijas laikā dalībnieki klātienē iepazinās ar Ķemeru Nacionālā parkā atjaunotajām mitrāju teritorijām Tukuma novada Džūkstes un Slampes pagastā – atjaunoto Skudrupītes līkumoto tecējumu Melnragu pļavās un Dunduru laukos, kā arī piegulošo mežu teritorijās. Tika apskatītas taurgovju un savvaļas zirgu ganības, kas izveidotas, lai veicinātu palienes zālājiem raksturīgo tipisko un reto sugu saglabāšanos. Ganības un atjaunoto ainavu pārraudzīt ļauj divas jaunas 5m augstas skatu platformas, kas kalpo arī kā tūristu piesaistes objekts.

Paldies CAP LIFE LAT projektam par vērtīgā un interesantā pasākuma rīkošanu!