24.07.18

Apstiprinātas ZPR Enerģētikas prioritātes “zaļā” transporta jomā


Lai tuvākā nākotnē palielinātu atjaunojamo energoresursu izmantošanu, Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības padomes sēdē tika apstiprināts projektā “INTENSSS-PA” izstrādātais plāns par atjaunojamās enerģijas izmantošanas perspektīvām transportā Zemgales reģionā.

Lai plānu izstrādātu detalizētāku un atbilstošāku sabiedrības vajadzībām un interesēm, ZPR projekta “INTENSSS-PA” ieviešanas laikā rīkoja reģionālos pasākumus jeb domnīcas ar iesaistīto pušu ekspertiem, tostarp divas no tām - citos valsts reģionos - Liepājā un Valmierā. Šajās sanāksmēs izdevies rast kopsaucējus ieinteresēto pušu ambīcijām, kas atspoguļojas arī sagatavotajā redzējumā par integrētu ekoloģiskā transporta attīstību reģionā.

Stratēģija izvirzītā mērķa sasniegšanai iedalīta trīs galvenajos virzienos - atjaunojamās enerģijas ražošana (biodegviela vai elektroenerģija), “zaļo” transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana, kā arī informēšanas un izpratnes paaugstināšanas pasākumi.

Jāatzīmē, ka pāreja uz ekoloģiskāku transportu ir komplekss risinājums ar daudz iesaistītajām pusēm, taču apkopotie dati un apzinātās iespējas liecina, ka izvirzītie mērķi ir reāli sasniedzami pārskatāmā nākotnē - līdz 2025. gadam.

Vairāk par plāna mērķiem iespējams uzzināt šeit.
Zemgales plānošanas reģiona Enerģētikas rīcības plāna Zaļā transporta sadaļa.

 

Zemgales plānošanas reģiona Enerģētikas rīcības plāna 2018.-2025. gadam izstrādātā “zaļā” transporta sadaļa “Atjaunojamās enerģijas izmantošanas perspektīva transportā Zemgales reģionā” īstenota projekta “Enerģētikas pasākumu telpiskās un sociālekonomiskās ilgtspējības plānošana” (INTENSSS-PA) ietvaros.