05.04.18

Seminārs “Komunikācijas jautājumi LIFE projektu ietvaros”Lai veicinātu LIFE projektu iesniegšanu un ieviešanu, LIFE Atbalsta vienība 2018. gada pirmajā pusgadā rīko tematiskās apmācības un seminārus, kuros gaidīti gan LIFE projektu sagatavotāji, gan īstenotāji.

Šī gada 5.aprīlī notika pirmais no semināriem “Komunikācijas jautājumi LIFE projektu ietvaros”.

Galvenās semināra tēmas:
- LIFE projektu obligātās un ieteicamās komunikācijas aktivitātes, sekmīgs to nodrošinājums;
- vides komunikācijas specifika;
- komunikācijas kampaņu veidošana.

Plašāka informācija par pasākumiem: lifeprogramma.lv