23.10.17

Jyväskylas pilsētā Somijā noritējusi projekta BEA-APP partneru sanāksme


Sanāksmes ietvaros projekta partneri vispirms pārrunāja īstenotās aktivitātes, plānoja turpmākos pasākumus reģionos, aktīvi strādāja darba grupās, kā  arī izzināja ģeoenerģijas izmantošanas iespējas Somijā un tika apmeklēts “zaļais” rūpnieciskais centrs Kangas apkaimē, kas tiek ierīkots bijušās papīrfabrikas teritorijā, ieviešot ilgtspējīgas attīstības risinājumus, piemēram, atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Sanāksme noritēja no 10.- 13. oktobrim, šoreiz partnerus uzņēma Centrāl somijas reģionālais centrs. 

Plašāka informācija par projektu: mājaslapā