16.11.17

Ekspertu sanāksme “Iespējamie ilgtspējīgie attīstības risinājumi un kompromisi resursu izmantošanā klimata, ūdens, pārtikas, zemes izmantošanas un enerģijas kontekstā”


2017. ga­da 15. novembrī Rīgā notika ekspertu sanāksme “Iespējamie ilgtspējīgie attīstības risinājumi un kompromisi resursu izmantošanā klimata, ūdens, pārtikas, zemes izmantošanas un enerģijas kontekstā”. Ekspertu sanāksme tika organizēta HORIZON2020 projekta „Ilgtspējīga un integrēta pārvaldība resursu efektīvai izmantošanai Eiropā, saistot ūdens, zemes, pārtikas, enerģijas un klimata jomas” (SIM4NEXUS) ietvaros.

Dalībnieki tika iepazīstināti ar SIM4NEXUS projektu un tā pieeju ilgtspējīgu risinājumu un pieņemamu kompromisu rašanai, kas ietver politikas un instrumentu analīzi, modeļaprēķinus un sadarbību ar ekspertiem.

Latvijas pilota projekts ir vērsts oglekļa mazietilpīgas attīstības virzienā, ietverot ilgtspējīgu resursu izmantošanas, ekonomiskās izaugsmes un SEG emisiju samazināšanas aspektus un ievērojot savstarpējās saiknes starp klimata, ūdens, pārtikas, zemes izmantošanas un enerģijas komponentēm.

Sanāksmes dalībnieki identificēja dažādu pasākumu (darbību) kritiskās ietekmes uz šādiem sektoriem: klimats, ūdens resursi, lauksaimniecība & pārtika, enerģija, mežsaimniecība, bioloģiskā daudzveidība un zemes izmantošana. Tika pārrunāta arī datu pieejamība šo ietekmju novērtēšanai, izmantojot modeļaprēķinus.

Informāciju sagatavoja Daina Indriksone
projekta 
Ilgtspējīga un integrēta pārvaldība resursu efektīvai izmantošanai Eiropā, saistot ūdens, zemes, pārtikas, enerģijas un klimata jomas (SIM4NEXUS) ietvaros