05.03.18

Projekta INTENSSS-PA partneru sanāksme Mariborā


No 26.- 27. februārim Slovēnijas pilsētā Mariborā norisinājās projekta INTENSSS-PA partneru sanāksme. Pasākuma mērķis bija pārrunāt aktuālo situāciju projekta rezultātu sagatavošanā,  notikušās un plānotās projekta aktivitātēs septiņās reģionālajās darba grupās projekta partneru valstīs un iepazīties ar integrētas enerģētikas plānošanas risinājumiem.

Sagaidāmais projekta rezultāts Latvijā ir sagatavots Enerģētikas plāns ilgtspējīga transporta attīstības jomā Zemgales reģionam.

Aicinām projekta datu bāzē iepazīties ar informatīvajiem materiāliem, kā arī vairāk par projekta aktivitātēm uzzināt mājaslapā un sociālajos tīklos Twitter, Facebook un LinkedIn.

Pasākums rīkots projekta "Sistemātiska pieeja sabiedrisko institūciju apmācībai par enerģētisko, telpisko un sociālekonomisko ilgtspēju" (INTENSSS-PA) ietvaros, finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas Horizonts 2020 programma.