13.02.18

Apkopoti viedokļi un idejas ilgtspējīga transporta attīstības perspektīvai Zemgales plānošanas reģionā


 

Pašlaik tiek izstrādāts Zemgales reģiona Enerģētikas plāns, tādēļ, lai ieskicētu ilgtspējīga transporta ilgtermiņa attīstības vīziju, 7. februārī sanāksmē tikās reģiona pašvaldību pārstāvji un nozares eksperti.
Enerģētikas darba grupas sanāksmē tika diskutēts par nacionālo politiku alternatīvo degvielu nozarē un dažādu alternatīvo degvielu  transportlīdzekļu priekšrocībām un trūkumiem, saražotās biogāzes izmantošanas iespējām, bezizmešu transporta attīstības potenciālu un pašvaldību viedokli par “zaļā transporta” perspektīvu reģionā.


Plašāka informācija par sanāksmes saturu un materiāliem pieejama Zemgales plānošanas reģiona mājaslapā.

Sanāksme rīkota projekta "Sistemātiska pieeja sabiedrisko institūciju apmācībai par enerģētisko, telpisko un sociālekonomisko ilgtspēju" (INTENSSS-PA) ietvaros, finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas Horizonts 2020 programma.