29.01.18

Sanāksmē diskutē par mobilitātes problēmām


 Ceturtdien, 25.janvārī Birojnīcā norisinājās sanāksme par sadarbības iespējām Rīgas aglomerācijas mobilitātes problēmjautājumu risināšanā.
Sanāksmes mērķis bija pārrunāt esošo situāciju mobilitātes jomā Rīgas aglomerācijā un iespējamo nozares sadarbību šo jautājumu risināšanā.


Pasākumā piedalījās gan pārstāvji no  vairākiem Rīgas Domes departamentiem -Mājokļa un vides departamenta, Pilsētas attīstības departamenta, Satiksmes departamenta-, gan Latvijas Universitātes, Rīgas plānošanas reģiona, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Pierīgas pašvaldību apvienības, Latvijas Valsts ceļiem, Autotransporta direkcijas un citām nozares institūcijām.


Sanāksmē tika aplūkotas šādas tēmas:
•     SUMBA projekts. Ieskats projekta būtībā un paredzētajās aktivitātēs Latvijā.
•    Teritoriālais aspekts. Rīgas aglomerācijas robežas.
•    Datu nozīme transporta modelēšanā un pārvietošanās vajadzību un paradumu izpētē.
•    Labās prakses piemēri mobilitātes nodrošināšanā. Stokholmas apgabala piemērs.

Sanāksme tiek organizēta INTERREG projekta „Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētās” (SUMBA)” (Līguma Nr. R074) ietvaros.