18.01.18

Latvijas Universitātes 76. konference


No 2018. gada 11. janvāra līdz 23. martam 76. reizi Latvijas Universitātē norisināsies ikgadējā zinātniskā konference, kura no šī gada ieguvusi starptautisku statusu.

Konferencē arī aktuālie pētījumi dabas zinātnēs: bioloģijā, ģeogrāfijā, ģeoloģijā un vides zinātnē (30. janvāris - 2.februāris, programma pieejama šeit).

2. februārī LU Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā sekcijas sēdē "Telpiskā plānošana un attīstība"  ar ziņojumu "Ekosistēmu pakalpojumu pieejas nozīme zemes pārvaldībā un telpiskajā plānošanā - Eiropas redzējums un iespējas Latvijā", kas sagatavots LIFE Viva Grass projekta ietvaros, uzstāsies arī mūsu vides eksperte Anda Ruskule.