01.11.17

Baltijas Vides Forums sāk īstenot projektu ilgtspējīgas mobilitātes uzlabošanai


Baltijas jūras reģiona lielāko piepilsētu teritorijās dominē autotransporta izmantošana. To galvenokārt veicina nepietiekami spēcīgs sabiedriskais transports, kurš nespēj nodrošināt mūsdienīgus mobilitātes risinājumus.

Projekta “Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētās – SUMBA” ietvaros 10 izmēģinājuma teritorijās tiks modelēti risinājumi, kā piepilsētu iedzīvotāju pārvietošanos padarīt efektīvāku un videi draudzīgāku. Izmēģinājuma teritorijas atradīsies Hamburgā (Vācija), Tartu, Tallinā un Harju aprinķī (Igaunija), Rīgā (Latvija), Vekšē (Zviedrija), Olštinā, Varšavā, un Gdiņā (Polija), Šauļos (Lietuva) un Helsinkos (Somija).

Projekta izmēģinājuma teritorijās tiks analizēta esošā situācija, efektīvas mobilitātes šķēršļi, salīdzināti rezultāti un plānoti risinājumi arī siltumnīcefekta gāzu samazināšanā.

Projekts finansēts INTERREG Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.

Vairāk informācijas šeit.

bef.lv/index.php