14.11.17

Aicinām uz bezmaksas semināru "Aktualitātes ķīmisko vielu un maisījumu pārvaldības jomā"


Š. 21. novembrī no plkst. 10:00 – 12:30 Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrā, Brīvības ielā 7, Dobelē un 24. novembrī no plkst. 10:00 – 12:30 Rīgā, viesnīcā Clarion Hotel Valdemārs, Kr. Valdemāra ielā 23 un  notiks bezmaksas seminārs "Aktualitātes ķīmisko vielu un maisījumu pārvaldības jomā”, ko organizē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs sadarbībā ar Baltijas Vides Forumu.

Aktualizējot ķīmisko vielu drošu lietošanu, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk - LVĢMC) aicina pievērst uzmanību, ka darbībai ar ķīmiskām vielām un maisījumiem ir saistoša REACH (EK) Nr. 1907/2006 un CLP (EK) Nr. 1272/2008 regulas, kā arī nacionālo noteikumu MK Nr.795  prasību izpilde.

Plašāka informācija un pieteikšanās uz semināriem šeit.