27.10.17

Groningenā aizvadīta projekta INTENSSS-PA partneru sanāksme


No 23.-24. oktobrim Groningenā norisinājās projekta INTENSSS-PA partneru sanāksme. Pasākuma mērķis bija iepazīties ar projekta gaitu un uzzināt par paveikto septiņās reģionālajās darba grupās projekta partneru valstīs. Sanāksmes ietvaros tika uzklausīta iesaistīto valstu pieredze, īstenojot ilgtspējīgus risinājumus centrālajā siltumapgādē, atjaunojamo energoresursu lietošanā un finanšu programmu sniegtās iespējas atjaunojamās enerģijas projektu īstenošanai.

Baltijas Vides Foruma ekspertes uzstājās ar prezentāciju par svarīgākajiem vides aizsardzības aspektiem, kas jāņem vērā ilgtspējīgas enerģijas izmantošanas plānošanā, patērējot gan atjaunojamos, gan fosilos energoresursus.

Prezentācija Major Environmental Issues to be Considered and Addressed while performing Integrated Sustainable Energy Planning.


Vairāk par projekta aktivitātēm iespējams uzzināt projekta mājas lapā un sociālajos tīklos Twitter Facebook un LinkedIn.


Pasākums rīkots projekta "Sistemātiska pieeja sabiedrisko institūciju apmācībai par enerģētisko, telpisko un sociālekonomisko ilgtspēju" (INTENSSS-PA) ietvaros, finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas Horizonts 2020 programma.