02.10.17

2 LIFE projekti prezentēti seminārā "Baltic networking meeting 2017"


Jau otro gadu pēc kārtas tika rīkots Baltijas valstīs īstenoto LIFE projektu seminārs. Šoreiz seminārs noritēja 28.-29.septembrī Pērnavā un kopā pulcēja 14 dažādus LIFE programmas projektus no  Lietuvas, Igaunijas un Latvijas.

Semināra pirmā diena tika veltīta projektu prezentācijām un darbam grupās, kur tika diskutēti galvenie problēmjautājumi par biežāk sastopamajām grūtībām un izaicinājumiem, realizējot  LIFE programmas projektus. Baltijas Vides Foruma eksperts Edgars Bojārs prezentēja 2 LIFE projektus - LIFE Grassservice un LIFE Viva Grass, īsumā iepazīstinot ar to mērķiem, aktivitātēm un ieviešanas progresu. 

Otrajā semināra dienā dalībnieki devās izziņas braucienā, kur tika apskatīta LIFE + programmas URBAN COWS projekta teritorija. Projekta vadītājs dalījās vērtīgā pieredzē gan par jautājumiem, kas skāra sabiedrības informēšanu, izglītošanu un iesaisti projekta aktivitātēs, gar arī par praktiskām piejūras pļavu un lagūnu apsaimniekošanas un biotopu atjaunošanas metodēm, kā arī nepieciešamās infrastruktūras izbūvi un ganību ierīkošanu. Lai gan URBAN COWS projekts jau ir noslēdzies, projekta teritorijā joprojām ir ganības, tiek saglabāta un uzturēta izbūvētā tūrisma un ganībām nepieciešamā infrastruktūra, kā arī Pērnavas vietējie iedzīvotāji aktīvi iesaistās un pieskata projekta teritoriju, tā paužot savu atbalstu un izpratni par vides sakārtošanu un saglabāšanu savā pilsētā.