29.09.17

Debatēs iezīmē Zemgales reģiona aktivitātes “zaļajā transportā”


Turpinot pasākumus “zaļā transporta” jomā, Zemgales plānošanas reģiona rīkotajā domnīcā par atjaunojamo energoresursu izmantošanu iesaistītie eksperti pārrunājuši reģionam aktuālākos risinājumus, kā arī aktīvi iesaistījās “Baltijas Vides Foruma” pārraudzītajā diskusijā, kurā par galveno tematu tika izvirzīti pārstāvēto pušu - valsts institūciju, plānošanas reģionu, pašvaldību, biedrību, zinātnieku un autopārvadātāju - mērķi vai interese un rīcība atjaunojamo energoresursu un alternatīvās degvielas izmantošanas jomā.

Plašāks raksts par pasākumu pieejams Zemgales plānošanas reģiona mājas lapā.  

    

Pasākums rīkots projekta "Sistemātiska pieeja sabiedrisko institūciju apmācībai par enerģētisko, telpisko un sociālekonomisko ilgtspēju" (INTENSSS-PA) ietvaros, finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas Horizonts 2020 programma