22.09.17

Ludzā veiksmīgi noritējuši LIFE Grassservice projekta atvērto durvju dienu pasākumi


Projekta partneris - Ludzas novada pašvaldība - 19. un 20. septembrī visus interesentus aicināja uz projekta informatīvajiem un demonstrācijas pasākumiem, kuru laikā projekta eksperti no Baltijas Vides Foruma, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Dabas fonda un SIA "Bio RE" iepazīstināja ar projekta norisi, iegūtajiem rezultātiem par zāles biomasas resursiem Ludzas novadā un to izmantošanu, zālāju atjaunošanas rezultātiem un izstrādātajām tehnoloģijām biogāzes un biobutanola ieguvei no zāles biomasas. Visi pasākuma dalībnieki tika aicināti un devās izbraukumā uz biogāzes un biobutanola pilotiekārtu demonstrēšanas vietu Ludzas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā. Plašāka informācija projekta LIFE Grassservice mājas lapā.

Līdzīgi atvērto durvju dienu pasākumi gaidāmi arī Siguldā. Projekta partneris – Siguldas novada dome – aicina interesentus uz informatīviem semināriem un biogāzes un biobutanola ražošanas pilotiekārtu demonstrācijām, lai izzinātu zāles resursu izmantošanas iespējas un projekta ietvaros pētītos biodegvielas ieguves tehnoloģiskos aspektus.

10.oktobrī – interaktīvs seminārs skolēniem
11. oktobrī – informatīvs seminārs studentiem
12.oktobrī – informatīvs seminārs ikvienam interesentam
3.novembrī – seminārs uzņēmējiem.

Pasākumos būs iespēja klātienē apmeklēt biogāzes un biobutanola ražošanas pilotiekārtas. Papildu informācija un pieteikšanās pie projekta vadošās speciālistes Līgas Proškinas, rakstot uz e-pasta adresi liga.proskina[at]sigulda[dot]lv