22.05.17

Projekta BEA-APP ietvaros tiek prezentēts enerģētikas rīcības plānu izstrādes laika grafiks


18. maijā, Bauskā, tiekoties ar Zemgales Enerģētikas darba grupas pārstāvjiem, uzņēmums “Ekodoma” prezentējis darba plānu enerģētikas rīcības plānu izstrādei 16 Zemgales pašvaldībās.

Saskaņā ar līgumu paredzēts, ka projektā “Baltijas enerģētikas teritorijas - plānošanas perspektīvas” (BEA-APP) rīkotajā iepirkumā uzvarējušais uzņēmums “Ekodoma” izstrādās enerģētikas rīcības plānus, kuros tiks analizēta esošā situācija (enerģijas ražošana un gala patēriņš), apkopota enerģijas bilance, izvērtētas nākotnes perspektīvas un izplānota plāna īstenošanas uzraudzības sistēma. Plānos tiks detalizēti izvērtēta nākotnes vīzija un stratēģiskie mērķi, energopārvaldības sistēmas ieviešanas iespējas, analizēti pasākumi enerģijas ražošanas un ēku sektorā, apgaismojuma modernizēšanā, sabiedrības informēšanā, zaļā transporta sektorā un zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanā.

Plānus izstrādās četri SIA “Ekodoma” eksperti, katrs analizējot situāciju noteiktās teritorijās - Aizkraukles, Aknīstes, Auces, Bauskas, Dobeles, Iecavas, Jaunjelgavas, Jelgavas, Jēkabpils, Krustpils, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, Salas, Tērvetes un Viesītes novados.

Saskaņā ar piedāvāto laika grafiku, šobrīd norisinās izejas datu anketas izstrāde un to izsūtīšana pašvaldībām, un jau jūnijā sāksies saņemto datu apkopošana. Septembrī un oktobrī paredzētas vizītes pašvaldībās, tiekoties ar iesaistītajām pusēm, pēc kā līdz janvārim tiks izstrādāti enerģētikas rīcības plāni - tos paredzēts prezentēt ZPR Attīstības padomes janvāra sēdē. Jāatzīmē, ka 2018. gada janvārī un februārī gaidāma šo plānu publiskā apspriešana katrā pašvaldībā.

Plašāka informācija par ieceri līdz 2018. gadam izstrādāt jaunus enerģētikas rīcības plānus 16 reģiona pašvaldībās pieejama šeit.

Informāciju sagatavoja Aigars Ieviņš
Zemgales plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciālists