24.08.17

3 Baltijas Vides Foruma īstenotie projekti pārstāvēti LIFE projektu sanāksmē


23. augustā notika jau otrā šāda tikšanās ar mērķi dalīties pieredzē par projektu īstenošanu, apkopot mācību vajadzības un pārrunāt aktualitātes LIFE projektos. Sanāksme notika projekta "Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā" (CAP LIFE LAT) ietvaros.

Tikšanās pirmajā daļā projektu pārstāvji prezentēja klātesošajiem katra projekta aktualitātes un padarīto gada laikā, savukārt otrajā daļā notika diskusija par izaicinājumiem un labās prakses piemēriem projektu īstenošanā, dalīšanās pieredzē un mācību vajadzību apkopošana.

Baltijas Vides Foruma eksperti iepazīstināja ir 3 šobrīd aktuālajiem LIFE projektiem: Kristīna Veidemane prezentēja projekta LIFE Viva Grass jaunumus, Anda Ruskule prezentēja projektā LIFE Grassservice paveikto, savukārt Valters Toropovs informēja par projektu LIFE Fit For Reach.

Šobrīd kopumā Latvijā tiek realizēti 15 projekti ar LIFE programmas līdzfinansējumu, no kuriem 8 ir Dabas un bioloģiskās daudzveidības prioritārās jomas projekti, 3 – Vides un resursu efektivitātes prioritārās jomas projekti, 3 – Klimata apakšprogrammas projekti un 1 kapacitātes celšanas projekts.

Septembra beigās plānota līdzīga tikšanās Baltijas mērogā, kurā Latvijā notiekošie projekti varēs dalīties pieredzē ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem.

Fotogalerija no pasākuma.