24.07.17

Jūlijs - aktīvo darbu laiks LIFE projektos


Jūlijs ir aktīvu darbu un pasākumu mēnesis divos LIFE projektos, ko īsteno biedrība “Baltijas Vides Forums”.

LIFE Viva Grass projekta ietvaros 1. jūlijā Cēsīs, sarunu festivālā LAMPA, visi interesenti tika aicināti uz “Pļavas brokastīm”. Pasākuma ietvaros dalībnieki ne tikai varēja nobaudīt pļavas ziedu tēju, saimnieču sieto sieru un medu, bet arī izzināt un nobalsot par sev svarīgāko pļavas sniegto labumu, novērtēt pļavu dažādību, diskutēt par to saglabāšanas mērķiem un nozīmīgumu ainavas veidošanā Cēsu apkārtnē (fotogalerija). Savukārt 7. jūlijā tika organizēts izziņas brauciens “Zālāju daudzveidība un apsaimniekošana Madlienas pagastā”, kas ir viena no projekta LIFE Viva Grass pilotteritorijām. Vispirms saimniecībā “Atmati’’ dalībnieki izzināja mājlopu nozīmi zālāju uzturēšanā, tika apskatīti kultivētie zālāji un vērtēti to sniegtie produkti. Pēc tam dalībnieki apmeklēja četrus dažādus bioloģiski vērtīgus zālājus Ogres upes ielejā, tajos izzinot vērtīgās pļavas augu sugas, augsnes īpašības, apsaimniekošanas prakses un citus aspektus, lai uzturētu dabisko zālāju biotopus. Izziņas brauciena noslēgumā tika izstaigāts Vērenes muižas parks, iepazīstot kultūrvēsturisko objektu lomu parkveida pļavu izveidē (fotogalerija). Abu pasākumu dalībniekiem tika dāvāta, kā arī jebkuram interesantam pieejama projekta ietvaros pavisam nesen izdotā brošūra: “Zālāju sniegtie labumi cilvēkiem: ievads par zālāju ekosistēmas pakalpojumiem”.  

Savukārt projektā LIFE GRASSSERVICE jūlijs ir aktīvs laiks zālāju atjaunošanas pasākumiem Siguldas novadā. Projekta ietvaros tur 97 hektāru platībā tiek atjaunoti zālāji – darbi iesākti jau 2016. gada rudenī, savukārt patlaban tie turpinās – tiek frēzētas koku un krūmu saknes mitrajos zālājos, piefrēzētas ataugušās Kanādas zeltslotiņas, veikta zālāju pļaušana, sugu sastāva uzlabošana ar sugām bagāta materiāla piesēšanu un sēklas saturošas zaļas zāles kaisīšanu. 10. jūlijā īpašumā “Līcīši” netālu no Siguldas bobsleja un kamaniņu trases tika rīkota talka, lai teritoriju pirms piefrēzēšanas, pielīdzināšanas un citiem darbiem atbrīvotu no lieliem akmeņiem, dzelzsbetona plāksnēm un atkritumiem. Bet jau 17.jūlijā Balonu pļavā un Līcīšu pļavā pirmo reizi Latvijā tika aprobēta metode zālāju sugu sastāva uzlabošanai ar sēklas saturošas zaļas zāles kaisīšanu koku un krūmu izcirstajās vietās (fotogalerija). Savukārt 8. jūlijā projekta eksperte Dana Prižavoite piedalījās 14. Eirāzijas Zālāju konferencē, kuras ietvaros posteru sesijas laikā iepazīstināja interesentus ar dažādām zālāju atjaunošanas metodēm, kuras ir pielietotas projekta ietvaros. Tāpat patlaban jau uzsākti plānošanas darbi rudenī gaidāmajiem projekta LIFE GRASSSERVICE informatīvajiem semināriem Ludzā un Siguldā, kuru ietvaros tiks demonstrēta gan biobutanola ražošanas pilotiekārta, gan biogāzes ražošanas prototips.