19.05.17

2017. gada 10.-12. maijā, Tallinā, Igaunijā LIFE projektu pārstāvji tikās sanāksmē “Ekosistēmu pakalpojumu koncepta piemērošana praktisko lēmumu pieņemšanai”


Ne tikai LIFE projektu pārstāvji, pētnieki, zinātnieki un eksperti no 16 Eiropas Savienības valstīm tikās sanāksmē  “Ekosistēmu pakalpojumu koncepta piemērošana praktisko lēmumu pieņemšanai”, lai  veicinātu pieredzes apmaiņu starp LIFE projektiem un speciālistiem, kas darbojas ekosistēmu pakalpojumu jomā. Šādas aktuālām tēmām veltītas kopējas sanāksmes tiek organizētas, lai pilnveidotu vides un dabas aizsardzības politikas mērķus un uzdevumus, kas būtu balstīti uz praktiskā pieredzē iegūtajām atziņām.

Sanāksmes pirmajā dienā galvenā uzmanība bija vērsta ekosistēmas pakalpojumu koncepta izmantojumam Eiropas Savienības un Eiropas Komisijas darbībā, kā arī tam, kā ES dalībvalstīs ekosistēmas resursu un pakalpojumu novērtējumus var ietvert un jau tiek ietverti nacionālajās politikās. LIFE programma dod finansiālu atbalstu vides un dabas aizsardzības politiku un problēmu risināšanai, pielietojot jaunas un inovatīvas metodes un rīkus. Sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti gan jau ar esošiem ekosistēmas pakalpojuma novērtēšanas rīkiem, gan arī pašreiz izstrādes stadijā esošiem risinājumiem.

Otrajā dienā dalībnieki tikās 3 tematiskās darba grupās, kurās diskutēja par ekosistēmas pakalpojumu kartēšanu,  novērtēšanu un to lomu lēmumu pieņemšanā. Dienas izskaņā dalībnieki paneļdiskusijā diskutēja par risinājumiem un iespējām plašāk izmantot un iekļaut ekosistēmas sniegto pakalpojumu novērtēšanas rezultātus dažādu sektoru politikās un to ieviešanā.

Noslēdzošajā dienā dalībnieki piedalījās izziņas braucienos, izzinot ekosistēmas pakalpojumus gan urbānā vidē, gan dabā – Lahemā nacionālajā parkā un Viru purvā.

Prezentācijas un materiāli no pasākuma (angļu valodā) pieejami šeit

Fotogalerijas no pasākuma pieejama šeit