13.02.17

Baltijas Vides Foruma ekspertes piedalījās Baltic SCOPE projekta noslēguma seminārā


 

2017. gada 10. februārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizēja projekta „Virzība uz saskaņotību un pārrobežu risinājumiem Baltijas jūras telpiskajos plānojumos (Baltic SCOPE)” noslēguma semināru.

Semināra laikā eksperti/nozaru speciālisti klātesošos iepazīstināja ar četru sektoru – vides, zivsaimniecības, enerģētikas un kuģošanas – prioritātēm, interesēm un pieejam dažādu valstu jūras plānošanā. Eksperti stāstīja par savu pieredzi tematiskajā sadarbībā ar kaimiņvalstu kolēģiem un savstarpējo zināšanu paplašināšanu par jūras telpiskās plānošanas nozīmību Baltijas jūras reģionā.

Kristīna Veidemane uzstājās ar prezentāciju "JTP realizētā plānošanas pieeja: no datiem un zināšanām līdz JTP", savukārt Anda Ruskule prezentēja "Ekoloģiski vērtīgas teritorijas - kā vienoties ar kaimiņvalstīm par kritērijiem?".

Plašāka informācija un prezentācijas: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā