03.11.16

Aicinām uz bezmaksas semināru par REACH


Š.g. 2.decembrī no plkst. 10:00 – 12:30 viesnīcā "Valdemārs", Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 23, notiks bezmaksas seminārs "REACH regulas prasības un īpaši bīstamo vielu aizvietošana", ko organizē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs sadarbībā ar Baltijas Vides Forumu.

Reģistrēties dalībai seminārā jūs varat līdz š.g. 25.novembrim, aizpildot reģistrācijas formu tiešsaistē. Vietu skaits ierobežots.

Semināra tēmas:

  • REACH regulas vispārīgās prasības;
  • ķīmisko vielu reģistrācija, REACH 2018 reģistrācijas termiņš;
  • ķīmisko vielu iekļaušana ierobežojumu, kandidātvielu un licencējamo vielu sarakstā;
  • kā rīkoties, ja viela ir iekļauta ierobežojumu, kandidātvielu un licencējamo vielu sarakstā;
  • alternatīvu izvērtēšana un to ieviešanas iespējas;
  • atbalsta saņemšanas iespējas (līdz 10 000 EUR) bīstamo vielu aizvietošanai;
  • citas aktualitātes ķīmisko vielu pārvaldības normatīvajos aktos.


Seminārs svarīgs uzņēmumiem, kas:

  • ražo vai importē vielas, maisījumus vai izstrādājumus, t.sk., no valstīm ārpus Eiropas Savienības;
  • ražo vai importē vielas 1-100t/gadā;
  • lieto vielas vai vielas maisījumā, kas iekļautas REACH regulas XIV pielikumā, vai vielas, kas ir kancerogēnas, mutagēnas, toksiskas reproduktīvai sistēmai, noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas vai ļoti bioakumulatīvas un ir iekļautas REACH kandidātvielu sarakstā.