12.10.16

Lahemā nacionālā parka 45 gadu jubilejas konferencē prezentēts arī LIFE Viva Grass projektsNo 2016. gada 6.-8. oktobrim Igaunijā, Palmsē, par godu Lahemā nacionālajā parka  45 gadu jubilejai tika rīkota starptautiska konference "Vietējā sabiedrība, kultūrainavas un vēsturiskais mantojums". 

Konferences galvenās tēmas: kultūras mantojums teorijā un praksē, kultūras mantojuma saglabāšana, starptautiskā pieredze, kā arī kultūrainavas nozīmība un saglabāšana, kā arī vietējās sabiedrības iespējas iesaistīties.  

Projekta LIFE Viva Grass eksperte Anda Ruskule konferencē uzstājās ar prezentāciju "Labā prakse ilgspējīgā zālāju apsaimniekošanā", akcentējot bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas nepieciešamību, apsaimniekošanas veidus, ekonomiskos aspektus, kā arī sniedzot pārskatu par citu valstu labās prakses piemēriem.  

Plašāka informācija par konferenci (angļu valodā) pieejama šeit