22.08.16

Atvērto durvju dienas projekta LIFE Viva Grass pilotteritorijās


LIFE Viva Grass projektā ir 9 pilotteritorijas (3 Latvijā, 3 Lietuvā un 3 Igaunijā), kas kopumā aizņemt 465 000 hektārus, un tās attiecīgi ir arī dažādi apsaimniekojamas (neliela zemnieku saimniecība, aizsargājamā teritorija, pašvaldība). Katrai teritorijai ir savas īpatnības, tādējādi projekta ietvaros ir iespējams demonstrēt plaša spektra zālāju apsaimniekošanas risinājumus.

Madliena, "Kalnāju ferma" un Cēsu novads - tās ir projekta pilotteritorijas Latvijā, un šajā vasarā ikvienam interesentam bija iespēja tās apmeklēt un iepazīt tuvāk, jo tika rīkoti atvērto durvju dienu pasākumi:

  • 23. jūnijā pasākums notika “Kalnāju fermā”, lai visus interesentus iepazīstinātu ar pilotteritoriju, jau īstenotiem zālāju apsaimniekošanas pasākumiem un arī nākotnes iecerēm. Plašāka informācija par pasākumu pieejama šeit.
  • 23. jūlijā Madlienā tika rīkots vērienīgs “Pļavas pikniks”, kura ietvaros tika atklāts informācijas stends, kā arī ikviens tika aicināts piedalīties dažādās interesantās aktivitātēs.  Plašāka informācija par pasākumu pieejama šeit.
  • Savukārt 19. augustā ikviens tika aicināts piedalīties izziņas braucienā, lai iepazītos ar Cēsu novada ainavas telpu, jau īstenotajiem zālāju apsaimniekošanas pasākumiem, ainavu plāna izstrādes gaitu un arī nākotnes iecerēm. Plašāka informācija par pasākumu pieejama šeit.


Līdzīgi atvērto durvju dienu pasākumi visās 3 teritorijās plānoti arī 2017. gada vasarā, tādējādi tā būs iespēja vai nu atkārtoti paviesoties, vai arī izzināt teritorijas no jauna. Plašāka informācija par projektu un tā aktivitātēm: vivagrass.eu/lv