29.04.16

Pieejamas prezentācijas no sanāksmes "Dabisko zālāju perspektīvas Latvijā", 25.04.20162016. gada 25. aprīlī, Latvijas Universitātes dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notika sanāksme "Dabisko zālāju perspektīvas Latvijā".

Sanāksmes mērķis bija iepazīstināt ar divu LIFE projektu: „Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai” (LIFE Grassservice) un „Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai” (LIFE Viva Grass) progresu.

 Materiāli no sanāksmes: