10.03.16

Pieejamas prezentācijas no semināra "Problēmas un iespējamie risinājumi pārejai uz aprites ekonomiku Latvijā"


2016.gada 2.martā Baltijas Vides forums sadarbībā ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju organizēja semināru "Problēmas un iespējamie risinājumi pārejai uz aprites ekonomiku Latvijā".

Semināra prezentācijas:
1. Aprites loka noslēgšana - ES rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku, Silvija Aile, Eiropas Komisija DG Vide
2. Resursu efektivitāte kā aprites ekonomikas stūrakmens: Latvijas situācijas izvērtējums, Ērika Lagzdiņa, VARAM Vides aizsardzības departamenta vecākā eksperte
3. Latvijas sākotnējais viedoklis par aprites ekonomikas pakotni, Rudīte Vesere, VARAM Vides aizsardzības departamenta direktore
4. Aprites ekonomikas iespējas, Jānis Brizga, biedrības "Zaļā brīvība"valdes priekšsēdētājs
5. Aprites ekonomika un pašvaldību loma atkritumu apsaimniekošanā, Sniedze Sproģe, LPS padomniece
6. Iespējas sadzīves bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādei, Ināra Teibe, LASA projektu vadītāja
7. Izaicinājumi un iespējas ES mērķu sasniegšanai, Sigita Namatēva, "Latvijas Zaļais punkts" Valdes priekšsēdētāja
8. Izaicinājumi un iespējas izlietotā iepakojuma un videi kaitīgo preču atkritumu pārstrādes mērķu izpildei, Jānis Lapsa, "Zaļā josta" Valdes priekšsēdētājs
9. Ekodizaina principi aprites ekonomikai, Jana Simanovska, Ekodizaina kompetences centrs 
10. Labdarības veikals "Otrā elpa", Sabīne Sīle-Eglīte, fonds "Otrā elpa"
11. Instrumenti atkritumu apsaimniekošanas un paplašinātās ražotāju atbildības principu ieviešanai un attīstībai, Rudīte Vesere, VARAM Vides aizsardzības departamenta direktore