19.02.16

Aicinām mazos un vidējos uzņēmumus aizvietot videi un cilvēka veselībai kaitīgās vielas ar drošākām alternatīvām


Baltijas Vides forums starptautiska projekta LIFE Fit for REACH ietvaros piedāvā Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Vācijas ekspertu palīdzību un atbalstu līdz 10 000 EUR apmērā, lai mazie un vidējie uzņēmumi varētu ieviest finansiāli izdevīgas vides inovācijas, kā arī aizstāt ražošanā izmantotās videi un cilvēka veselībai kaitīgās ķīmiskās vielas ar drošākām alternatīvām.
Tā kā tuvākajā laikā vairāku bīstamo vielu izmantošana tiks ierobežota vai aizliegta, iesaistoties LIFE fit for REACH, uzņēmumam ir iespēja būt soli priekšā likumdošanas prasībām un parūpēties par savu darbinieku un pircēju veselību, kā arī vides aizsardzību.

LIFE fit for REACH piedāvā:

  • iepazīstināšanu ar aktuālām izmaiņām REACH regulā;
  • uzņēmumā izmantoto ķīmisko vielu inventarizāciju (kā tīrām vielām, tā vielām maisījumos un produktos);
  • vielu un produktu laboratorisku testēšanu;
  • potenciāli bīstamo vielu identificēšanu, vielu aizvietošanas plāna sagatavošanu un nepieciešamības gadījumā konsultācijas investīciju piesaistei;
  • neliela apjoma bīstamo vielu aizvietošanas īstenošanu.

 

Uzņēmuma ieguvumi, aizstājot bīstamās vielas ar drošākām alternatīvām:

  • vienkāršāka ķīmisko vielu uzskaite;
  • samazinātas bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;
  • drošāka darba vide darbiniekiem;
  • patērētāju veselībai un videi nekaitīgāka saražotā produkcija, padarot to konkurētspējīgāku līdzīgu preču grupā.

 

Ja vēlaties iegūt papildu informāciju vai pieteikties
Valters Toropovs, Baltijas Vides Forums projekta vadītājs
Tālr.: 6735 7546
E-pasts: valters.toropovs[at]bef[dot]lv
Adrese: Antonijas iela 3-8, Rīga
www.bef.lv

Vairāk par projektu: skatīt šeit

Baltijas Vides forums jau vairāk nekā 10 gadus īsteno dažādus starptautiskus vides aizsardzības projektus un sadarbojas ar uzņēmumiem visā Baltijā bīstamo ķīmisko vielu jomā.