03.11.15

Baltijas Vides Forums uzsācis jaunu projektu


2015. gada 9.-11. novembrī notiks pirmā partneru sanāksme projektam "Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju samazināšanā, izmantojot aizvietošanu un resursu efektivitāti" (LIFE Fit for REACH). Projekta mērķis ir sagatavot mazos un vidējos uzņēmumus - pakārtotos ķīmisko vielu lietotājus - nākotnes izaicinājumiem ķīmisko vielu pārvaldībā, ko nosaka REACH regula. Informēt uzņēmumus par aktuālākajām likumdošanas prasībām attiecībā uz īpašas bažas izraisošajām vielām, ķīmisko vielu inventarizāciju un galvenajiem pārvaldības principiem, tāpat kā galveno aktivitāti īstenot bīstamo vielu aizvietošanu, lai samazinātu to ietekmi uz vidi, parādot, ka tas atmaksājas ne tikai vides aizsardzības jomā, bet arī ekonomiski. Plašāka informācija par projektu: šeit.