01.06.18

Atskats uz projekta BEA-APP pasākumiem ŠčecināTrijās dienās trīs dažādi tematiskie pasākumi- projekta BEA-APP komandai bija intensīvs darba cēliens Ščecinā, Polijā.

Pirmdien, 28. maijā
, projekta partneru sanāksmē atskatījāmies uz paveiktajiem darbiem un rezultātiem, kā arī tika  plānotas turpmākās aktivitātes – līdz 5. perioda beigām gataviem jābūt vairākiem nodevumiem. Projekta partneri vienojās par noslēguma konferences laiku un vietu – tā notiks 2019. gada 29.-30. janvārī Rīgā un Jelgavā, kā arī vienojās par konferences saturiskajiem akcentiem. 

Otrdien, 29. maijā, rīta pusē devāmies izziņas braucienā uz PYRZYCE ģeotermālo staciju, kā arī uz lielāko saules paneļu parku Ščecinas reģionā. Savukārt dienas otrajā pusē sākās projekta starptautiskais seminārs par atjaunojamo energoresursu un telpiskās plānošanas aspektiem Baltijas jūras reģionā. Pirmajā dienā tēma – plānošanas instrumentu optimizācija atjaunojamo energoresursu ilgtspējīgai izaugsmei. BEA-APP projekta partneri vispirms sniedza pārskata prezentācijas par Baltijas jūras reģiona plānošanas perspektīvām atjaunojamo energoresursu kontekstā un to, kā veicināt reģionālo attīstību līdz ar atjaunojamo enerģiju. Spraigajā paneļdiskusijā eksperti diskutēja par plānošanas instrumentu optimizāciju, izaicinājumiem, iespējām tieši Baltijas jūras reģiona valstīs. 

Trešdien, 30. maijā,  semināra otrajā daļā akcents likts uz ieinteresēto pušu iesaisti un pieredzi, inovatīvām metodēm un pieredzes piemēriem no dažādiem Polijas reģioniem, kā arī Latvijas. Daina Indriksone (Baltijas Vides Forums) prezentēja INTENSSS-PA projekta pieeju un pieredzi iesaistīto pušu līdzdarbības veicināšanā reģionālajās darba grupās atjaunojamo energoresursu integrētas attīstības plānošanā.  

Savukārt BEA-APP projekta partneri prezentēja konkrēto pieredzi ar ieinteresēto pušu iesaistē projekta pilotteritorijās Zviedrijā, Somijā, Igaunijā, Polijā, Vācijā un Dānijā. 

Vairāk par projektu https://www.balticenergyareas.eu